07 Jul 2020
4 ข้อสำคัญในการทำคิ้ว ตา ปาก

4 ข้อสำคัญในการทำคิ้ว ตา ปาก 
สาวๆรู้หรือไม่ว่างานด้านคิ้ว ตา ปาก นั้นคืองานฝีมือ ซึ่งต้องใช้ฝีมือผู้ทำเป็นอย่างมาก รวมถึงประสบการณ์ความรู้ที่แต่ละคนได้เรียนมา ดังนั้นหากคิดจะทำใหม่ หรือ จะแก้ไขต้องพิจารณาอย่าครบถ้วน เพราะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาสวยงาม100% นั้นยากมาก งั้นเราต้องมาดูกันว่าเราต้องพิจารณาอะไรบ้าง ในการสักคิ้ว สักตา สักปาก หรือ แก้ไขนั่นเอง

 

                                                                                                  

บทความล่าสุด