27 Jan 2021
"ขอลองได้ไหม"

"ขอลองได้ไหม" ......

หลายคนอาจจะเคยพูด รวมถึงแอดด้วยคะ

ถ้าการขอลองนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเช็ด ถู ล้าง แล้วกลับมาสภาพเดิม แต่บางครั้งผิวเราในการทำบางอย่างอาจไม่สามารถใช้คำว่า ขอลองก่อนได้

.

.เพราะผิวที่เสียหายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสารเคมี หรือเกิดจากบาดแผล หรือเกิดจากศัลยกรรม บางครั้งอาจทิ้งร่องรอยไว้ได้ ซึ่งยากที่จะหาย และอาจใช้เวลาฟื้นฟูค่อนข้างนานนับปี

.

.งานสัก/งานฝังสี/งานแก้ ก็เช่นกันค่ะ บางทีเราไม่สามารถล้างออกได้ง่ายๆ หรือ เช็ดออกได้ง่ายๆดังนั้นก่อนจะทำอะไรลงใต้ผิวหนังต้องศึกษาและใส่ใจให้ละเอียดเพราะเวลาแก้ หรือ ทำอะไร เราต้องใส่ใจเรื่องผิวด้วยคะ