ฝังสีขอบตา
บริการฝังสีขอบตาด้วยเทคนิคเฉพาะที่คุณจะลืมการทำตาแบบเดิมๆ ด้วยเทคนิคฝังสีตาข้างละเพียง 5-10  นาที