25 Jan 2021
ไม่ว่าเป็นใครก็สวยได้ในแบบฉบับตัวเอง

เราเชื่อว่าสาว ๆ ทุกคนมีความงามในคำพูดของตัวเองเพียงแค่ดึงมันออกมาซึ่ง i fourry center ให้ความสำคัญกับความสวยที่เป็นธรรมชาติดังนั้นการสักตาสักปากหรือสีคิ้วสีตาสีปากก็ทำให้ ผู้หญิงเราสวยขึ้น  

 

 

 

ดังนั้นเราควรเลือกการสัก หรือ การฝังสีคิ้ว ในสไตส์ความชอบ ด้วยเทคนิคที่ทำที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันสาว ๆ ท่านใดอยากสวยดูดีและธรรมชาติด้วยการฝังสีคิ้วสามารถติดต่อได้ที่ i fourry center ค่ะ

บทความล่าสุด