19 Dec 2020
งานเเก้ ถ้าทำครั้งเดียวได้เราก็อยากทำให้

 

"ไม่มีใครอยากทำอะไรหลายรอบ หลายครั้ง แต่บางทีไม่สามารถทำให้หายได้เพียงครั้งเดียว

.ดังนั้นถ้าไม่อยากแก้ ก่อนทำเลือกให้ดี และ ศึกษาให้เยอะค่ะ"
.อ.fourry

 

บทความล่าสุด