รีวิวจาก ศิลปิน / ดารา

i fourry center ได้รับความไว้ว่างใจจากดารา ศิลปิน หลายท่าน โดยเฉพาะงานแก้ ที่เคยทำมาแล้ว ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า เรายิ่งต้องพัฒนาและรักษามาตราฐานไว้เสมอ 

เพราะงานแก้เหล่า ดารา ศิลปิน มีความยาก นั่นเพราะหากเกิดความผิดพลาด อาจเกิดร่องรอยของแผลบริเวณใบหน้า ซึ่งด้วยอาชีพของนักแสดงจะกังวลมาก 

แต่ i fourry center ก็พิสูจน์แล้วว่า สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง หรือแม้แต่อาชีพอื่นๆ ลูกค้าเคสอื่น ก็ทำได้อย่างมีคุณภาพ 

วีดิโอรีวิวจากดารา

รายละเอียด วีดิโอรีวิวจากดารา

คุณน้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์

คุณฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

จีน่า THE FACE