แก้ไข/ลบคิ้ว

No1. สถาบันเราเป็นที่ได้รับความนิยมในงานแก้ไข

งานแก้คิ้วนับว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และฝีมือเป็นอย่างสูง


เพราะเรากำลังทำบนผิว ซึ่งองค์ประกอบของงานแก้ ที่สถาบันเราดูลึกไปถึงสารเคมี เทคนิค ระยะเวลา สภาพผิวผิว เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อนทำจะมีการวางแผนการแก้ และ ในบางเคสอาจจะมีการ 3D Scan ด้วยระบบ Computer เพื่อเชคสภาพผิวร่วมด้วย